Historia sztuki – romantyzm, sztuka romańska oraz gotyk – kilka ciekawostek

Sztuka gotycka to zwłaszcza czasy od XIII do XV wieku. To, co cechowało ten okres to przeczucie lekkości budynków, a jednocześnie poczucie powagi. To wszystko dzięki użyciu pinakli, ostrołuków, rozet, a również portali i szczegółów to właśnie dzięki jakim budowle zyskiwały stabilność.

Miasta gotyckie miały wygląd przyciągający uwagę. Przykładem budowli gotyckiej ma prawo być katedra w Chartres. To, co cechuje ten czas to liczne witraże w oknach przedstawiające istotne osobistości oraz sceny historyczne. Wypełnione są światłem tęczowym co pozwala na ciekawy efekt tęczowej baśni. Pozostało na pierwszym planie przez dużo lat, wywołując wycofanie innych malowideł. Też rzeźba była bardzo popularna oraz wielokrotnie stosowana.

Rzeźba gotycka to figury wykonane w głazie. Najczęściej są to osoby wykonane w naturalnej posturze by oddać wielkość oraz naturalność autentycznych postaci. Styl gotycki jest wykorzystywany nawet do dnia współczesnego.

Twórczość romańska

Sztuka romańska to kierunek rozwijający się w zasadzie w Europie w XI oraz XII wieku. Miała sakralny kierunek, gdyż jej nadrzędne motywy były związane z obecnością zakonów. Sztuka ta pożyczała co poniektóre elementy od sztuki antycznej. Jeżeli gra toczy się o architekturę to koronnymi budowlami jakie stawiano były kościoły. Użytkowano okrągłe formy, krzyże łacińskie, portale. Natomiast wnętrza budowli ozdabiano arkadami, filarami, emporami. Głowice kolumn i podstawy filarów zdobione były rzeźbami.

Były to proste formy o dobitnej o ostro naszkicowanej konstrukcji, mające na celu wyraźny przekaz dla ogółu. Tematem rzeźb romańskich były postacie ze Starego i Nowego Testamentu. Znakomitym twórcą rzeźbiarzem był Benedetto Antelami. Natomiast w malarstwie kwitła popularność witraży, jakie wypełniały okna budowli. Sztuka romańska się wybitnie rozwinęła.

Czas romantyzmu

Sztuka romantyzmu była to wymowna dyscyplina kultury. Wyróżniał ja bojaźń, bałagan, tragiczność, rozdarcie wewnętrzne, wszelkie uczucia z jakimi borykali się stwórcy, ujawniali w swoich dziełach. Skutkiem tego jest to czas wielu obszernych twórców, nie tylko na świecie, niemniej jednak oraz w Polsce. Dzieła takich wybitnych osobistości jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Kamil Norwid czy Zygmunt Krasiński wywołują do dziś podziw. Niezwykle powszechnym motywem była walka narodów o wyzwolenie, krzyk o wolność, a przy tym niepowszechna kolorystyka lub ekspresja.

Pełna sztuka, bez względu na formę przedstawiała ludzką fantazję, uniesienia, a również formy baśniowe czy ludowe detale. Najistotniejszym bodźcem sztuki romantycznej było łączenie nauki, życia i religii w jedną całość. Inicjatywą pełnej epoki była wolność użytkowana później w innych szablonach.