Jak świadomość kultur pomaga w zawodzie kierowcy?

Świadomość innych kręgów kulturowych jest dziś pożyteczna w różnych zawodach. Jest istotna także w zawodzie kierowców. Jeżdżą oni po różnych krajach, a znajomość dominujących w nich zwyczajów może mieć duże znaczenie dla bezpieczeństwa oraz produktywność przeprowadzanych czynności. Szczególnie jeżeli w grę wchodzi przewóz ładunków toksycznych.